Bestuur  2023 - 2024

Pascal Breuer

Voorzitter

Als mede-oprichter van de stichting draag ik het doel al jaren een warm hart toe. Ik heb gezien hoe de stichting het verschil kan maken voor een ander en zal dit jaar met het bestuur hard werken om nog veel meer mensen te helpen. Nederland kent veel hard werkende jongeren, maar toch zal ieder van hen totaal andere kansen hebben of krijgen. Via onze stichting helpen wij dat gat te dichten. 

Het doel is om Nederland met behulp van de toppers van dit bestuursjaar weer stapje bij stapje inclusiever te maken!

Marit van Unen

Penningmeester

Ik heb me aangesloten bij Young Diverse Leaders omdat de missie en visie van YDL, die gericht zijn op diversiteit en inclusie, mij erg aanspreken. Ik geloof dat een gelijk speelveld cruciaal is, waar iedereen met de juiste competenties de kans moet krijgen om leiderschapsfuncties te vervullen.

Young Diverse Leaders draagt bij aan een inclusieve samenleving en diversiteit binnen leiderschapsfuncties. Tijdens mijn bestuursjaar hoop ik daar aan bij te dragen. Ik kijk er enorm naar uit! 

Cateleijne Keepers

Bestuurslid PR&Marketing

De missie en visie van Young Diverse Leaders staan in veel actuele vraagstukken centraal. Door hier aandacht voor te hebben kan de maatschappij in positieve richting bewegen. Uiteindelijk is het doel dat mensen worden gekozen op basis van inzet en kennis. Gelijke kansen en eerlijke selectie zijn belangrijk. Daar staan we voor.

Als bestuurslid van Young Diverse Leaders hoop ik hieraan bij te dragen en jongeren in contact te brengen met leuke en interessante bedrijven.

Nadia Eijken

Bestuurslid Activiteiten

Veel bedrijven en organisaties spannen zich in om actief een positieve verandering teweeg te brengen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Het is een onderwerp dat tegenwoordig veel aandacht krijgt en waarover iedereen wel een mening heeft. Hoewel er al veel vooruitgang is geboekt, is er nog steeds ruimte voor verbetering en bewustwording.

Door deel uit te maken van het nieuwe bestuur van Young Diverse Leaders kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Jamie Brunings

Bestuurslid Partners

Als pleitbezorger voor verandering weet ik dat het cruciaal is om partnerschappen aan te gaan met organisaties die dezelfde waarden delen. Samen kunnen we de kracht van diversiteit benutten en de weg banen naar een toekomst waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, zich gewaardeerd en gehoord voelt op de werkvloer.

Mijn doel is om als brug te fungeren tussen mijn stichting en onze partners, om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen en samenlevingen te creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft om te gedijen en te groeien.

Jos Omosebi

Bestuurslid Partners

Tijdens mijn bestuursjaar zal ik mij vooral richten op het vergroten van de vindbaarheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze huidige en toekomstige partners. Het is mijn ambitie om een omgeving te creëren waarin iedereen zich vertegenwoordigd voelt en waar diversiteit en inclusiviteit centraal staan. Ik geloof sterk in de kracht van verschillende perspectieven en achtergronden die samen komen.

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt, ongeacht hun achtergrond of identiteit.

Teun Wasser

Secretaris

In een hoog competitieve arbeidsmarkt is het cruciaal om ieder in hun kracht te stellen omdat anders de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling verstrengeld worden met iemands winstgevendheid. Zeker als je kijkt naar het aantal Young Professionals dat nog niet op een plek zit waar zij zich professioneel kunnen ontwikkelen, blijkt dat er werk aan de winkel is. Om dichter bij een werkelijkheid te komen waar eenieder een bijdrage kan leveren op het professionele en/of sociaal-maatschappelijke veld, heb ik ervoor gekozen om mij aan te sluiten bij Stichting Young Diverse Leaders.


Bekijk hier het door bestuur opgestelde beleidsplan voor 2023 en bekijk hier de jaarrekening voor 2023 betreffende Stichting Young Diverse Leaders.