Waarom diversiteit en inclusiviteit?

Voordat we ingaan op de huidige cijfers en gemiste kansen, zullen we eerst stilstaan bij de betekenis van de begrippen. Diversiteit betekent verscheidenheid. Hoewel het in diversiteitsdiscussies vaak gaat over gender en etniciteit, kan je diversiteit hebben op vele gebieden; van leeftijd tot opleidingsniveau en van de regio waarin je woont tot je persoonlijkheid. Diversiteit in diversiteit. Met inclusie bedoelen we dat bepaalde groepen niet worden uitgesloten maar juist worden ingesloten in de samenleving, dat iedereen erbij kan horen. 

"Maar in Nederland kunnen we toch allemaal meedoen?"

Dat zou je zeggen, toch laten de cijfers wat anders zien. 

De Nederlandse samenleving in al zijn diversiteit wordt dus niet weerspiegeld in de hogere functies. Kortom werk aan de winkel.

"Maar waarom zouden we dit willen?"

Allereerst uit principe

Daarnaast tonen verschillende onderzoeken ook andere voordelen aan.


Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor het volledige artikel

Wat mag je van ons verwachten in 2023?

Onze partners

Onze samenwerkingen